Daniel‬ ‭10:14

Textat: ”Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden.””
‭‭Daniel‬ ‭10:14‬ ‭SFB98‬‬
https://bible.com/bible/160/dan.10.14.SFB98

Daniel‬ ‭10:14
Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång